Fakty o násilí


„1 z 5 žien počas svojho života zažije fyzické násilie zo strany partnera!“

„1 z 2 žien zažije od partnera zastrašovanie a kontrolu.“

„1 z 3 žien zažije od partnera zdieľanie intímnych fotografií verejne.“

„1 z 12 žien zažije vo svojom živote znásilnenie od partnera.“

„Každá žena má právo na bezpečný a plnohodnotný život bez násilia“.

„Za násilie je vždy zodpovedný ten, kto ho pácha.“

„Násilie je trestný čin!“

„Násilie samo od seba neprestane. Spravidla sa stupňuje.“


parallax background
 

Napíšte nám